תיבה למוסדות 4

מערכת תאי דואר דו צדדית עם הדפסת שמות לאורך התא, הלבשה מסביב, מיועד לתוך קיר או נישה.

Processing request....