משרד החוץ - ירושליים

לרפי, מנכ"ל א. בלייכר תעשיות,

תרשה לי להודות לחברתכם ולך באופן אישי על העבודה המקצועית הראויה לציון מיוחד, בכל הקשר בביצוע דלתות כניסה בביתן שער ראשי של מתחם משרד החוץ.

כל שלבי העבודה, לרבות ההכנות, התכנון, התיאום, היצור וההרכבה בוצעו באופן מקצועי, בלוח זמנים שנקבע מראש ולשביעות רצון מלאה של המזמין.

בכל תקופת עבודתי כמנהל פרוייקטים, כיועץ הנדסי וכמפקח, במשך 40 שנה, בארץ ובחו"ל, הוצאתי מכתבים בודדים בנוסח זה לספקים/קבלנים/קבלני משנה ומכתבי זה מבטא הערכה מקצועית אמיתית וכנה לעבודתכם – דבר שלא מובן מאליו בשוק הבניה הישראלי.

אנא מסור הערכתי זו באופן אישי לכל עובדי התכנון, היצור וההרכבה שלקחו חלק בעבודה זו וביצעו אותה על הצד הטוב ביותר.

יישר כח!!!

Processing request....